KWINK groep 

Gezondheid en sport

Het beleidsterrein volksgezondheid is continu in beweging. Dit brengt flinke uitdagingen met zich mee. Meer dan ooit spelen thema’s als voeding, sport en bewegen hierbij een belangrijke rol. KWINK groep adviseert over belangrijke ontwikkelingen op het terrein van gezondheid en sport. Of het nu gaat om het bevorderen van de participatie van mensen met een beperking, het groeiende probleem van overgewicht of het toezicht op de kwaliteit van zorg.

Lees meer

KWINK groep is actief op verschillende thema’s binnen de zorg:

 • Prestatiemeting: We adviseerden over het gerichter sturen op resultaten van maatschappelijke ondersteuningsinstellingen, waaronder het Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling (JSO) en Zorgbelang Zuid-Holland.
 • Toezicht: We voerden een onderzoek uit naar de kwaliteit van extern toezicht in onder andere de zorgsector. Dit deden we in opdracht van het Ministerie van EZ.
 • Evaluatieonderzoek: We zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van evaluatieonderzoek. We evalueerden bijvoorbeeld het RIVM Centrum Gezond Leven. Ook hebben we het Convenant Gezond Gewicht tussentijds geëvalueerd.
Het beleidsterrein volksgezondheid is continu in beweging. Dit brengt flinke uitdagingen met zich mee. Meer dan ooit spelen thema’s als voeding, sport en bewegen hierbij een belangrijke rol. KWINK groep adviseert over belangrijke ontwikkelingen op het terrein van gezondheid en sport. Of het nu gaat om het bevorderen van de participatie van mensen met een beperking, het groeiende probleem van overgewicht of het toezicht op de kwaliteit van zorg.
Neem voor informatie contact op met:

Wat vinden consumenten van de informatie op voedingsmiddelen?

Er is toenemende aandacht voor eerlijke informatie over voeding. Het ministerie van VWS vindt het belangrijk dat consumenten een bewuste keuze kunnen maken op grond van betrouwbare informatie op de verpakking. KWINK groep heeft onderzocht hoe consumenten de informatie op voedingsmiddelen gebruiken en waarderen.

Daartoe spraken we met consumentenorganisaties en vertegenwoordigers van de levensmiddelenindustrie, en hebben we consumenten bevraagd via een enquête, in focusgroepen en tijdens winkelbezoeken. We vroegen consumenten in de eerste plaats naar de factoren die een rol spelen in hun aankoopproces (denk aan prijs, smaak, versheid en ook informatie). Daarna gingen we in op het type informatie dat consumenten raadplegen, de frequentie waarmee ze dat doen en de waardering van die informatie.

 

Lees meer over dit project

Wat is de impact van het Huidfonds?

Het Huidfonds heeft KWINK groep gevraagd hen te begeleiden bij het definiëren van hun impact. De missie van het Huidfonds […]

Lees verder

Gevolgen van een gratis VOG voor alle vrijwilligers

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor de samenleving. Vrijwilligers komen soms in aanraking met kwetsbare groepen, zoals verstandelijk beperkten of […]

Lees verder

Evaluatie Kenniscentrum Rutgers afgerond

Rutgers is een landelijk kenniscentrum op het gebied van seksualiteit. Het RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding (RIVM-CIb) financiert met een instellingssubsidie een deel […]

Lees verder

Publicaties

 • Evaluatie subsidieregeling Donatie bij Leven

  In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2015).

 • Publiek-Private Samenwerking JOGG Utrecht 2012-2014

  In opdracht van de gemeente Utrecht (2015).

 • Prestaties afspreken doe je zo! Lessen over outputsturing in acht sectoren

  Bill van Mil, Annelies Dijkzeul en Maarten Noordink. (2008). Van Gorcum | Boek

 • Invoering van een nieuw zorgstelstel – over bestuurlijke strategieën en communicatie

  Hans de Bruijn, Ernst ten Heuvelhof, Bill van Mil en Hendrik Visser. (2007) Reed Elsevier | Boek

 • Over vraagversterking in de zorg

  Bill van Mil en Mark van Twist. (2001). Bestuurskunde.