KWINK groep 

Beleidsonderzoek

Wij geloven dat gedegen onderzoek aan de basis staat van goed beleid. Inventarisaties, toekomstverkenningen en impactanalyses zijn van grote waarde om beleid slimmer en effectiever vorm te geven. Ze geven inzicht in de verwachte resultaten, op basis waarvan beleid al bij het ontwerp kan worden aangescherpt. KWINK groep heeft ruime ervaring met het uitvoeren van dergelijk ex-ante beleidsonderzoek. Vanuit onze expertise met evaluatieonderzoek hebben wij daarnaast veel kennis over het (vooraf) inrichten van effectieve monitoring en evaluatie-systematieken.

Lees meer

Wij geloven dat gedegen onderzoek aan de basis staat van goed beleid. Inventarisaties, toekomstverkenningen en impactanalyses zijn van grote waarde om beleid slimmer en effectiever vorm te geven. Ze geven inzicht in de verwachte resultaten, op basis waarvan beleid al bij het ontwerp kan worden aangescherpt. KWINK groep heeft ruime ervaring met het uitvoeren van dergelijk ex-ante beleidsonderzoek. Vanuit onze expertise met evaluatieonderzoek hebben wij daarnaast veel kennis over het (vooraf) inrichten van effectieve monitoring en evaluatie-systematieken.
Neem voor informatie contact op met:

1,6 miljoen kilometer telecomkabel onder de grond

Om vanuit huis te bellen of internetten zijn telecomkabels nodig. Deze telecomkabels liggen door heel Nederland onder de grond. KWINK groep inventariseerde hoeveel ongebruikte kabels er onder de grond liggen en of deze nog kunnen worden gebruikt voor het realiseren van snel internet in de toekomst. Dankzij deze inzichten kan een betere implementatie van de Europese richtlijnen voor de uitrol van snel internet mogelijk worden gemaakt.

Meer lezen

Rechtsbescherming en het gevoel van rechtvaardigheid

Jaarlijks zetten overheden tientallen miljarden aan opdrachten uit onder marktpartijen. Deze opdrachten worden via aanbestedingsprocedure uitgezet. Het gaat bijvoorbeeld om […]

Lees verder

Klimaat- en energiebeleid

“Het tegengaan van klimaatverandering is de komende 50 jaar de grootste uitdaging” dat is de vraag van KWINK wat volgens […]

Lees verder

Poster: Wat te doen tegen CO2-uitstotende terrasverwarmers?

De laatste zonnestralen van de dag leggen nog even een warme gloed over het terras. Het is september, de laatste […]

Lees verder

Opdrachtgevers

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Den Haag
 • Stedelijk gebied Eindhoven
 • NVVK
 • ProRail
 • Stichting Urgente Noden Nederland
 • Vereniging SchuldHulpMaatje

Publicaties