KWINK groep 

Ex-ante beleidsonderzoek

Wij geloven dat gedegen onderzoek aan de basis staat van goed beleid. Inventarisaties, toekomstverkenningen en impactanalyses zijn van grote waarde om beleid slimmer en effectiever vorm te geven. Ze geven inzicht in de verwachte resultaten, op basis waarvan beleid al bij het ontwerp kan worden aangescherpt. KWINK groep heeft ruime ervaring met het uitvoeren van dergelijk ex-ante beleidsonderzoek. Vanuit onze expertise met evaluatieonderzoek hebben wij daarnaast veel kennis over het (vooraf) inrichten van effectieve monitoring en evaluatie-systematieken.

Lees meer

Wij geloven dat gedegen onderzoek aan de basis staat van goed beleid. Inventarisaties, toekomstverkenningen en impactanalyses zijn van grote waarde om beleid slimmer en effectiever vorm te geven. Ze geven inzicht in de verwachte resultaten, op basis waarvan beleid al bij het ontwerp kan worden aangescherpt. KWINK groep heeft ruime ervaring met het uitvoeren van dergelijk ex-ante beleidsonderzoek. Vanuit onze expertise met evaluatieonderzoek hebben wij daarnaast veel kennis over het (vooraf) inrichten van effectieve monitoring en evaluatie-systematieken.
Neem voor informatie contact op met:

1,6 miljoen kilometer telecomkabel onder de grond

Om vanuit huis te bellen of internetten zijn telecomkabels nodig. Deze telecomkabels liggen door heel Nederland onder de grond. KWINK groep inventariseerde hoeveel ongebruikte kabels er onder de grond liggen en of deze nog kunnen worden gebruikt voor het realiseren van snel internet in de toekomst. Dankzij deze inzichten kan een betere implementatie van de Europese richtlijnen voor de uitrol van snel internet mogelijk worden gemaakt.

Meer lezen

Poster: Wat te doen tegen CO2-uitstotende terrasverwarmers?

De laatste zonnestralen van de dag leggen nog even een warme gloed over het terras. Het is september, de laatste […]

Lees verder

Luchtvaartvergelijking als onderdeel advies Rli aangeboden aan minister Van Nieuwenhuizen

Dagelijks vliegen er 1.900 mensen tussen Amsterdam en Berlijn. Dit zijn ongeveer 12 vluchten per dag. In theorie is het […]

Lees verder

KWINK groep onderzoekt uitrol 5G

Vorige week nam staatssecretaris Mona Keijzer tijdens de Conferentie Nederland Digitaal het Handvest 5G in ontvangst. Telecompartijen, het bedrijfsleven, belangenorganisaties, […]

Lees verder

Opdrachtgevers

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Den Haag
 • Stedelijk gebied Eindhoven
 • NVVK
 • ProRail
 • Stichting Urgente Noden Nederland
 • Vereniging SchuldHulpMaatje

Publicaties