KWINK groep 

Energie

Energie is een basisbehoefte. Een betrouwbare energievoorziening is daarom van groot belang. Ook speelt de duurzaamheid van energie een steeds grotere rol. Duurzame energie is beter voor het milieu en goed voor de economie. Op lange termijn moet Nederland de overstap maken naar een CO2-arme energiehuishouding. Dit is een complexe transitie.

Lees meer

KWINK groep heeft veel ervaring in de energiesector en voerde diverse onderzoeken uit. We ondersteunen opdrachtgevers in de energiesector op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Zo voeren we (internationale) onderzoeksprojecten uit op het gebied van elektrisch rijden. We hebben ook de toekomstvastheid van het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III) geëvalueerd en een bijdrage geleverd aan de Innovatie-estafette.

Energie is een basisbehoefte. Leveringszekerheid is daarom van groot belang. Leveringszekerheid staat centraal in veel van onze onderzoeken zoals de evaluatie van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (Wion) en de risicoanalyses in de  gassector, de oliesector, de elektriciteitssector en het buisleidingentransport in Nederland.

Energie is een basisbehoefte. Een betrouwbare energievoorziening is daarom van groot belang. Ook speelt de duurzaamheid van energie een steeds grotere rol. Duurzame energie is beter voor het milieu en goed voor de economie. Op lange termijn moet Nederland de overstap maken naar een CO2-arme energiehuishouding. Dit is een complexe transitie.
Neem voor informatie contact op met:

Evaluatie Energieakkoord

Meer dan veertig organisaties sloten in september 2013 het Energieakkoord voor duurzame groei in Nederland. In dit akkoord zijn doelen opgenomen op het gebied van energiebesparing, hernieuwbare energie en werkgelegenheid. KWINK groep evalueert in opdracht van het ministerie van Economische Zaken het functioneren van het Energieakkoord.

KWINK groep voert een kwalitatieve evaluatie uit van het Energieakkoord. We brengen  feiten en percepties van betrokken partijen en andere stakeholders over het functioneren van het Energieakkoord in kaart. Aan de hand van deze informatie analyseren we in hoeverre de aanpak voldoet om de afgesproken ambities te behalen en aanbevelingen om het functioneren  van het Energieakkoord te verbeteren.

Lees meer over de evaluatie

Klimaatbeleid doorgelicht

Voor effectief klimaatbeleid is het essentieel te leren van de lessen uit eerder beleid. Wij hebben daarom, in samenwerking met […]

Lees verder

Evaluatie Green Deal aardgasvrije wijken

De energietransitie grijpt in tot achter de voordeur van zeven miljoen huishoudens. Een groot onderdeel van deze transitie is de […]

Lees verder

Evaluatie Green Deal Aardgasvrije Wijken

De energietransitie grijpt in tot achter de voordeur van zeven miljoen huishoudens. Een groot onderdeel van deze transitie is de […]

Lees verder

Opdrachtgevers

Publicaties