KWINK groep 

Economie en regulering

Markten goed laten functioneren en consumentenbelangen borgen. Deze twee uitgangspunten staan vaak centraal in de projecten die KWINK groep uitvoert op het terrein van economie en regulering.

Lees meer

Marktwerking: KWINK groep adviseert overheden op het gebied van marktordening en regulering en voert maatschappelijke kosten-batenanalyses uit die overheden en andere klanten helpen om zorgvuldige beleidsbeslissingen te nemen.

Consumentenbelangen: We evalueren en adviseren daarnaast over wet- en regelgeving op het gebied van consumentenbescherming. De uitdaging zit in het vinden van de juiste balans tussen enerzijds het stimuleren van economische groei en anderzijds het beschermen van de belangen van consumenten. Zo onderzochten we het functioneren van het Bel me niet-register en de naleving van de Gedragscode Transparantie Mobiel Datagebruik door telecomproviders.

Markten goed laten functioneren en consumentenbelangen borgen. Deze twee uitgangspunten staan vaak centraal in de projecten die KWINK groep uitvoert op het terrein van economie en regulering.
Neem voor informatie contact op met:

Evaluatie Aanbestedingswet

Overheidsdiensten kopen jaarlijks voor ruim € 60 miljard aan producten en diensten in. De Aanbestedingswet 2012 bevat regels voor deze aanbestedingen.

KWINK groep heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken onderzocht wat de effecten zijn van de Aanbestedingswet en of de ambities zijn bereikt. Het onderzoek bestond onder andere uit een kwantitatieve analyse van aanbestedingsgegevens, online enquêtes en (groeps)gesprekken met belanghebbenden zoals bedrijven en overheidsdiensten.

Bekijk onze aanpak

Toekomst van de Nederlandse postmarkt

PostNL is in Nederland aangewezen om de universele postdienst (UPD) uit te voeren. Dit houdt onder andere in dat PostNL […]

Lees verder

Sturen op kwaliteit van taxi’s

Wanneer je als reiziger een taxi kiest bij het station of een andere standplaats, wil je er van uit kunnen […]

Lees verder

KWINK groep evalueert de universele postdienst

Steeds meer communicatie verloopt via online media. Toch is post ook in de hedendaagse samenleving niet weg te denken. Het […]

Lees verder

Opdrachtgevers

Publicaties