KWINK groep 

Cultuur en media

Culturele instellingen, bibliotheken, erfgoedhuizen, regionale omroepen en overheden. Allemaal werken ze aan een toekomstbestendig cultuur- en medialandschap in Nederland dat in ontwikkeling is. Hoe gaan zij om met de vergaande digitalisering van de samenleving? Hoe blijven zij innovatief? Hoe kunnen ze goed met elkaar samenwerken? En hoe blijven ze effectief? KWINK groep ondersteunt zowel bibliotheken, culturele instellingen, als overheden en helpt met het formuleren van en zoeken naar antwoorden.

Lees meer

Dit doen we bijvoorbeeld door trajecten rondom innovatie te begeleiden, programma’s en organisaties te evalueren en te onderzoeken hoe tevreden klanten zijn over producten en diensten:

 • Om de innovatiekracht in de sector te versterken heeft het bibliotheeknetwerk een Innovatieagenda KWINK groep begeleidde dit proces.
 • Om te weten of beleid werkt laten overheden en organisaties evaluaties uitvoeren. KWINK groep evalueerde onder andere de netwerkorganisatie Mediawijzer.net.
 • Om de tevredenheid over producten en diensten in kaart te brengen voeren we tevredenheidsonderzoeken uit. We brachten ervaringen van bibliotheekleden en bibliotheken in kaart over de producten en diensten van Muziekweb en van gebruikers van het Fries Sociaal Planbureau.
Culturele instellingen, bibliotheken, erfgoedhuizen, regionale omroepen en overheden. Allemaal werken ze aan een toekomstbestendig cultuur- en medialandschap in Nederland dat in ontwikkeling is. Hoe gaan zij om met de vergaande digitalisering van de samenleving? Hoe blijven zij innovatief? Hoe kunnen ze goed met elkaar samenwerken? En hoe blijven ze effectief? KWINK groep ondersteunt zowel bibliotheken, culturele instellingen, als overheden en helpt met het formuleren van en zoeken naar antwoorden.
Neem voor informatie contact op met:

Evaluatie doorgifteverplichting

In Nederland zijn aanbieders van programmapakketten zoals Vodafone, Ziggo en KPN verplicht om publieke televisie- en radiokanalen aan te bieden aan hun klanten. Voorbeelden hiervan zijn NPO 1, 2 en 3. Deze must carry-verplichting is onderdeel van de doorgifteverplichting uit de Mediawet. Een consortium onder leiding van KWINK groep heeft onderzocht wat de gevolgen van aanpassing van de huidige doorgifteverplichting zijn, met name vanuit het oogpunt van consumenten.

Lees hier meer over dit onderzoek

Bescherming van minderjarigen tegen schadelijk audiovisueel materiaal

Nu in deze tijd iedereen zo veel mogelijk thuis zit, wordt er ook meer televisie gekeken. Maar hoe weet je […]

Lees verder

Vaardigheden van jongeren in Nederland

Hoe kun je iets zeggen over de vaardigheden van jongeren in Nederland in vergelijking met andere landen? Deze week kwamen […]

Lees verder

Casus: het evalueren van cultuurbeleid

Hoe doe je een evaluatie van cultuurbeleid? De afgelopen jaren heeft KWINK groep zich gespecialiseerd in het onderzoeken van culturele […]

Lees verder

Opdrachtgevers

 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Provincie Noord-Holland
 • Provincie Zeeland
 • Provincie Zuid-Holland
 • Provincie Friesland
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Utrecht
 • Koninklijke Bibliotheek
 • Fonds Podiumkunsten
 • Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Stichting Lezen & Schrijven
 • Mondriaanfonds
 • Muziekweb
 • Raad voor Cultuur
 • Samenwerkende POI’s Nederland

Publicaties