KWINK groep 

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie is belangrijk voor zowel bewoners als beleidsmakers. Het benutten van de ideeën en denkkracht van bewoners kan bijdragen aan kwalitatief betere en meer gedragen beleid en uitvoering. Dat potentieel wordt lang niet altijd volledig benut. KWINK groep biedt concrete handvatten voor het bevorderen van de effectieve en zorgvuldige toepassing van burgerparticipatie in gemeenten.

Lees meer

Burgerparticipatie is belangrijk voor zowel bewoners als beleidsmakers. Het benutten van de ideeën en denkkracht van bewoners kan bijdragen aan kwalitatief betere en meer gedragen beleid en uitvoering. Dat potentieel wordt lang niet altijd volledig benut. KWINK groep biedt concrete handvatten voor het bevorderen van de effectieve en zorgvuldige toepassing van burgerparticipatie in gemeenten.
Neem voor informatie contact op met:

Succesfactoren participatie

KWINK groep heeft de inspraak- en participatieverordening van de gemeente Den Haag geëvalueerd.

Samen met bewoners, bestuurders en ambtenaren hebben we gekeken naar hoe burgerparticipatie zorgvuldiger en effectiever kan worden ingezet. Het onderzoek heeft geresulteerd in een aantal concrete handvatten voor gemeenten voor het bevorderen van de effectieve en zorgvuldige toepassing van burgerparticipatie.

Lees meer over de uitkomsten

Participatie bij infrastructurele projecten

Bij de totstandkoming van grote infrastructurele projecten is het zaak belanghebbenden goed te betrekken. In de Code Maatschappelijke Participatie is opgenomen […]

Lees verder

Kansrijke duurzaamheidsinitiatieven Den Haag

De gemeente Den Haag verdeelt elk jaar subsidie onder duurzaamheidsinitiatieven die ontstaan in Haagse wijken. Bewoners kunnen subsidie ontvangen om […]

Lees verder

Doen studenten vrijwilligerswerk in ruil voor huurcompensatie?

KWINK groep voert in opdracht van de gemeente Den Haag onderzoek uit naar de behoefte aan vrijwilligerswerk onder studenten in […]

Lees verder

Opdrachtgevers

Publicaties