KWINK groep 

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie is belangrijk voor zowel bewoners als beleidsmakers. Het benutten van de ideeën en denkkracht van bewoners kan bijdragen aan kwalitatief betere en meer gedragen beleid en uitvoering. Dat potentieel wordt lang niet altijd volledig benut. KWINK groep biedt concrete handvatten voor het bevorderen van de effectieve en zorgvuldige toepassing van burgerparticipatie in gemeenten.

Lees meer

Burgerparticipatie is belangrijk voor zowel bewoners als beleidsmakers. Het benutten van de ideeën en denkkracht van bewoners kan bijdragen aan kwalitatief betere en meer gedragen beleid en uitvoering. Dat potentieel wordt lang niet altijd volledig benut. KWINK groep biedt concrete handvatten voor het bevorderen van de effectieve en zorgvuldige toepassing van burgerparticipatie in gemeenten.
Neem voor informatie contact op met:

Succesfactoren participatie

KWINK groep heeft de inspraak- en participatieverordening van de gemeente Den Haag geëvalueerd.

Samen met bewoners, bestuurders en ambtenaren hebben we gekeken naar hoe burgerparticipatie zorgvuldiger en effectiever kan worden ingezet. Het onderzoek heeft geresulteerd in een aantal concrete handvatten voor gemeenten voor het bevorderen van de effectieve en zorgvuldige toepassing van burgerparticipatie.

Lees meer over de uitkomsten

Challenge de Right to Challenge

Burgerparticipatie staat hoog op de politieke agenda. Recent is een nieuw participatie-instrument aan de gereedschapskoffer van gemeenten toegevoegd: de Right […]

Lees verder

De relatie tussen gemeenten en Right to Challenge initiatieven

Leading by stepping back or standing shoulder to shoulder. Zo luidt de titel van het afstudeeronderzoek van Iris Jansen naar […]

Lees verder

Participatie bij infrastructurele projecten

Bij de totstandkoming van grote infrastructurele projecten is het zaak belanghebbenden goed te betrekken. In de Code Maatschappelijke Participatie is opgenomen […]

Lees verder

Opdrachtgevers

Publicaties