KWINK groep 

KWINK groep start evaluatie KNMI

Nederland is een dichtbevolkt land met veel water, dijken en infrastructuur. We zijn daarom kwetsbaar voor extreme weersomstandigheden en klimaatverandering. […]

Lees het hele artikel

verpakkingen, evaluatie

Rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk

Halverwege 2018 heeft de Tweede Kamer een aantal moties aangenomen om de rechtsbescherming bij aanbesteden in brede zin te onderzoeken. […]

Lees het hele artikel

Evaluatie Green Deal aardgasvrije wijken

De energietransitie grijpt in tot achter de voordeur van zeven miljoen huishoudens. Een groot onderdeel van deze transitie is de […]

Lees het hele artikel