KWINK groep 

Bibliotheken en laaggeletterdheid

De bibliotheek moet zichzelf opnieuw uitvinden. De vergaande digitalisering van de samenleving, snelle maatschappelijke en economische veranderingen en een zich terugtrekkende overheid dwingen daartoe. Maar op welke manier moet het bibliotheekstelsel vernieuwen? Welke rol spelen innovaties en netwerken? Hoe wordt het bibliotheekstelsel gereed gemaakt voor de toekomst? KWINK groep ondersteunt partijen in het bibliotheekstelstel bij deze nieuwe ontwikkelingen.

Lees meer

Dit doen we bijvoorbeeld door trajecten rondom innovatie te begeleiden, programma’s en organisaties te evalueren en te onderzoeken hoe tevreden klanten zijn over producten en diensten:

  • Om de innovatiekracht in de sector te versterken heeft het bibliotheeknetwerk een Innovatieagenda KWINK groep begeleidde dit proces.
  • Om te weten of beleid werkt laten overheden en organisaties evaluaties uitvoeren. KWINK groep evalueerde onder andere het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen met de onderdelen BoekStart en de Bibliotheek op school.
  • Om de tevredenheid over producten en diensten in kaart te brengen voeren we tevredenheidsonderzoeken uit. We brachten ervaringen van bibliotheekleden en bibliotheken in kaart over de producten en diensten van Muziekweb en rondom de digitale bibliotheek.
De bibliotheek moet zichzelf opnieuw uitvinden. De vergaande digitalisering van de samenleving, snelle maatschappelijke en economische veranderingen en een zich terugtrekkende overheid dwingen daartoe. Maar op welke manier moet het bibliotheekstelsel vernieuwen? Welke rol spelen innovaties en netwerken? Hoe wordt het bibliotheekstelsel gereed gemaakt voor de toekomst? KWINK groep ondersteunt partijen in het bibliotheekstelstel bij deze nieuwe ontwikkelingen.
Neem voor informatie contact op met:

ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland is de grootste culturele instelling in Zeeland. Het vervult onder meer de taak van Openbare Bibliotheek in Middelburg en is Provinciale  Ondersteuningsinstelling (POI) voor de bibliotheken in Zeeland. Daarnaast vervult het de functie van Planbureau. De organisatie is in 2015 ontstaan na een fusie.

In 2017 evalueerde KWINK groep de organisatie. Doel van het onderzoek was om vast te stellen of  de verwachtingen van betrokken partijen van de fusie gerealiseerd zijn. Ook is gekeken naar de huidige en gewenste activiteiten en prestaties van de organisatie over de volle breedte van de organisatie en in relatie tot haar omgeving.

Meer lezen

Een mediawijze jeugd?

De afgelopen jaren maken berichten over online radicalisering, online pesten, filterbubbels en nepnieuws regelmatig onderdeel uit van het dagelijks nieuws. […]

Lees verder

Midterm review Wsob afgerond

Per 1 januari 2015 is er een nieuwe bibliotheekwet: de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening (Wsob). KWINK groep voerde in opdracht […]

Lees verder

KWINK groep analyseert Utrechtse letterensector

‘De Nacht van de Poëzie’, ‘het Voorleesfestival in Overvecht’ en ‘literair podium Salon Saffier’, zijn slechts grepen uit het Utrechtse […]

Lees verder

Publicaties