KWINK groep 

Bestuur en participatie

De klassieke overheid die alles van bovenaf oplegt en zelf uitvoert bestaat al lang niet meer. Overheden opereren in netwerken met andere overheden en smeden allianties met bedrijven.  Burgers participeren bovendien op steeds meer onderwerpen en nemen zelf het initiatief, al dan niet gefaciliteerd door de overheid. Het potentieel van samenwerking wordt echter lang niet altijd volledig benut. KWINK groep adviseert over bestuurlijke samenwerking en begeleidt overheden bij het vormgeven van burgerparticipatie.

Lees meer

De klassieke overheid die alles van bovenaf oplegt en zelf uitvoert bestaat al lang niet meer. Overheden opereren in netwerken met andere overheden en smeden allianties met bedrijven.  Burgers participeren bovendien op steeds meer onderwerpen en nemen zelf het initiatief, al dan niet gefaciliteerd door de overheid. Het potentieel van samenwerking wordt echter lang niet altijd volledig benut. KWINK groep adviseert over bestuurlijke samenwerking en begeleidt overheden bij het vormgeven van burgerparticipatie.
Neem voor informatie contact op met:

Zicht op bestuurlijke samenwerking

In Nederland wordt veel samengewerkt tussen decentrale overheden. Hoeveel precies was echter niet bekend. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken voerde KWINK groep een inventarisatie uit van alle samenwerkingsverbanden tussen decentrale overheden in Nederland. Het resultaat is een landelijk beeld van welke overheden met elkaar samenwerken, hoe de samenwerking is vormgegeven en op welke beleidsvelden wordt samengewerkt.

Lees meer over de uitkomsten

Inzicht in het onderzoeksbeleid van Buitenlandse Zaken

Onderzoek is een belangrijke basis om beleid op te baseren. Ieder ministerie zet dus opdrachten en subsidies uit om onderzoek […]

Lees verder

Evaluatie Green Deal aardgasvrije wijken

De energietransitie grijpt in tot achter de voordeur van zeven miljoen huishoudens. Een groot onderdeel van deze transitie is de […]

Lees verder

Challenge de Right to Challenge

Burgerparticipatie staat hoog op de politieke agenda. Recent is een nieuw participatie-instrument aan de gereedschapskoffer van gemeenten toegevoegd: de Right […]

Lees verder

Publicaties