KWINK groep 

Pauline Modderman

Adviseur | Directeur

Pauline is sinds 2014 adviseur bij KWINK groep. Haar focus en interesse  liggen met name bij kwalitatief onderzoek op het gebied van cultuur en onderwijs.

Pauline heeft veel ervaring binnen deze sectoren. Zo was ze betrokken bij verschillende evaluaties van subsidieregelingen van het Fonds Podiumkunsten en deed ze onderzoek naar het dalende studiesucces van mbo studenten die doorgestroomd zijn in het hbo. Ook was Pauline betrokken bij een onderzoek naar de optimale governance voor een koepel van middelbare scholen en organiseerde ze twee congressen over de kwaliteit van onderwijs. Naast cultuur en onderwijs zijn burgerparticipatie en toezicht terugkerende thema’s in haar werk.

Daarnaast heeft Pauline ruime ervaring met complexe evaluatieonderzoeken in andere uiteenlopende sectoren. Zo was ze betrokken bij de evaluatie van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt, de evaluatie van de uitvoering en toezicht van de Wet Normering Topinkomens en de evaluatie van de Green Deals.

Kenmerkend voor Pauline is dat ze snel de juiste toon kan vinden in gesprekken met uiteenlopende gesprekspartners (zoals kunstenaars, leraren, beleidsmedewerkers en toezichthouders). Daarnaast duikt Pauline graag in nieuwe onderwerpen en is ze in staat om zich deze in korte tijd eigen te maken.

Pauline behaalde haar bachelor Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie en haar pre-master Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar master Bedrijfskunde, met specialisatie Human Resource Management, behaalde ze aan de Vrije Universiteit.

Naast haar werk als adviseur is Pauline, samen met Janine, verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van KWINK groep. Ze sturen op de strategie van KWINK zodat ons bureau relevant blijft voor opdrachtgevers en medewerkers. Ze houdt zich als directeur ook bezig met marketing, acquisitie en de financiën van de organisatie.

Sectoren

Thema's