KWINK groep 

Esmee van Meer

Stagiair

Esmee werkt sinds begin september als stagiaire bij KWINK groep. De interesse van Esmee is breed, maar ligt onder andere bij burgerparticipatie, schuldenproblematiek, impact, klimaatbeleid en de energietransitie. Ze verdiept zich het liefst in sociale vraagstukken: hoe kan een uitzichtloze situatie van schuldenaren worden voorkomen? Hoe moeten huishoudens met lage inkomens en middeninkomens omgaan met de energietransitie? En hoe kunnen gemeenten inwoners meer betrekken bij beleidsvorming?

Esmee heeft een bachelor Politicologie afgerond aan de Universiteit Leiden en volgt een master Politieke Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Bestuurskunde master Management van de Publieke Sector aan de Universiteit Leiden (in de richting ‘Strategie, advisering en verandermanagement’). Voor haar studies deed ze onder andere onderzoek naar gedrag van politieke leiders en de vraag hoe jongeren het belang van democratie ervaren.

Tijdens haar studie is Esmee actief geweest bij de studievereniging voor Politicologie, heeft zij gewerkt bij het landelijk kantoor van Amnesty International Nederland en heeft zij stage gelopen bij het Ministerie van Economische Zaken. Zij deed daar een onderzoeksstage bij de Directie Agro- en Natuurkennis, waarbij ze keek naar de mogelijke verbeteringen in de vertaalslag van Europese onderzoeksresultaten naar (maatschappelijke) impact en zichtbaarheid op het gebied van agro en natuur.

Bij KWINK groep zal Esmee tijdens haar stage meewerken aan verschillende projecten.