KWINK groep 

Dieke Schutjens

Stagiair

Dieke is stagiair bij KWINK groep. Ze is geïnteresseerd in onderwerpen waarbij techniek en beleid samenkomen. Hoe zorg je ervoor dat partijen met verschillende kennisniveaus elkaar begrijpen, kunnen samenwerken en problemen oplossen? Met haar systematische aanpak en interdisciplinaire kijk is ze in staat om complexe vraagstukken snel te doorgronden.

Na haar bachelor Communication & Life Sciences begon ze aan een master Climate Studies, beiden aan de universiteit van Wageningen. Ook studeerde ze een half jaar aan de Deense Technische Universiteit in Kopenhagen. Tijdens haar masterscriptie onderzocht ze (aan de hand van een atmosferisch model) hoe de luchtkwaliteit in Amsterdam varieert in tijd en ruimte. Inzicht in deze lokale variaties helpt bewoners om hun blootstelling aan vervuiling te verminderen en helpt beleidsmakers om inzicht te krijgen in de effecten van milieubeleid.

Dieke zal tijdens haar afstudeerstage meewerken aan verschillende projecten, waaronder een onderzoek naar gemeentelijk welstandsbeleid rondom de plaatsing van antennes en de evaluatie van Stichting Cultuur Eindhoven. Verder is zij betrokken bij projecten gerelateerd aan klimaat, energie en duurzaamheid.