KWINK groep 

Anthony Duursma

Stagiair

Anthony is stagiair bij KWINK groep. Vanuit zijn sociaalwetenschappelijke achtergrond is Anthony met name geïnteresseerd in complexe maatschappelijke vraagstukken en hoe deze de dynamiek en werking van het openbaar bestuur beïnvloeden. Hoe coördineer je als openbaar bestuur bijvoorbeeld sectoroverstijgende opgaven zoals de energietransitie? En hoe speel je in op de demografische trek van regio naar stad?

Anthony heeft de bachelor Politicologie afgerond aan de Vrije Universiteit en zit momenteel in de afrondende fase van de bachelor Sociologie. Daarnaast volgt hij de master Management van de publieke sector aan de Universiteit Leiden, waarin hij zich specialiseert in strategievorming, advisering en verandermanagement.

Tijdens zijn bachelors heeft Anthony ook stage gelopen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Hier heeft hij onder andere meegewerkt aan het opstellen van de tweejaarlijkse trendrapportage ‘De Staat van het Bestuur’ waarin de laatste feiten en trends van bestuurlijk Nederland worden gepubliceerd. Naar aanleiding van het rapport heeft Anthony ook meegewerkt aan de organisatie van het symposium ‘Blik op samenspel: veranderende verhoudingen in bestuur en democratie’.

Bij KWINK groep zal Anthony onderzoek doen naar de (interbestuurlijke) samenwerking tussen Rijk, provincie, gemeenten, kennisinstellingen en private partijen in de vorm van de Regio Deal. Daarnaast zal hij zich bezighouden met diverse projecten en wil hij zich ontwikkelen in het opstellen van evaluaties, impactanalyses en advies.