KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Inzicht

Onderzoek van stagiair Shireen: De rol van de beleidsonderzoeker in het kader van de energietransitie

Sinds februari ben ik werkzaam als stagiair bij KWINK groep waarna ik eind juni mijn master Omgevingswetenschappen aan de universiteit van Wageningen hopelijk goed zal afronden. Naast werkzaamheden bij KWINK groep binnen projecten, ben ik ook bezig met een intern onderzoek. Op deze manier worden de werkzaamheden en vaardigheden als beleidsonderzoeker die ik bij KWINK groep opdoe gekoppeld aan (wetenschappelijk) onderzoek en mijn eigen studieachtergrond. Een hele leuke uitdaging om een onbekend terrein te analyseren en in te verdiepen!

15 juni 2022

Sinds februari ben ik werkzaam als stagiair bij KWINK groep waarna ik eind juni mijn master Omgevingswetenschappen aan de universiteit van Wageningen hopelijk goed zal afronden. Naast  werkzaamheden bij KWINK groep binnen projecten, ben ik ook bezig met een intern onderzoek. Op deze manier worden de werkzaamheden en vaardigheden als beleidsonderzoeker die ik bij KWINK groep opdoe gekoppeld aan (wetenschappelijk) onderzoek en mijn eigen studieachtergrond. Een hele leuke uitdaging om een onbekend terrein te analyseren en in te verdiepen!

Intern onderzoek

De reden dat ik dit onderzoek doe is omdat ik mijn vaardigheden van mijn master uit Wageningen op deze manier kan combineren met kennis uit het werkveld. De rol van beleidsonderzoeker is iets wat ik gaandeweg mijn stage steeds beter heb leren kennen én heb kunnen toepassen. Toch vond ik het interessant om te kijken of er een verdiepende stap kan worden gemaakt binnen deze rol, en zie ik een groot belang in het onderdeel zijn van de transitie die de maatschappij moet doormaken om een toekomstbestendige leefomgeving te behouden.

De rol van beleidsonderzoeker

Het onderzoek gaat over de rol van de beleidsonderzoeker in het kader van transities. Op dit moment zijn beleidsmakers en uitvoerders bezig met grote veranderingen in onze directe leefomgeving. Zo bestaan er verschillende transities in voedsel, water, digitalisering, infrastructuur en energie, langs en door elkaar heen. Deze complexe vraagstukken vragen veel van de mensen die hiermee bezig zijn. Ten eerste is het vaak onduidelijk wat precies het probleem is, en automatisch betekent dat ook dat er geen rechtlijnige oplossing is. Ten tweede kunnen de problemen constant van gedaante veranderen en bestaat er een hoge onwetendheid over bepaalde aspecten, zo zorgt klimaatverandering voor vragen omdat watertoevoer zal veranderen en we ook om moeten gaan met een bepaalde mate van droogte – er zijn veel scenario’s, maar toch blijven alle scenario’s onzeker. Ook is het probleem vaak een onderdeel van een ander probleem: het is nooit een losstaand gegeven. Bijvoorbeeld: op het moment dat we ‘van het gas af gaan’, betekent dit ook dat de huidige digitale én fysieke infrastructuur zal veranderen. Dit betekent meer zon- en windmolens, maar ook het energienetwerk dat op de schop gaat. En dit alles terwijl verschillende niveaus binnen de maatschappij andere wensen, belangen en waarde hechten aan hun omgeving. Dit vraagt veel van beleidsmakers, uitvoerders en onderzoeker binnen deze complexe, politieke besluitvormingsprocessen. Daarbovenop zijn dit soort vraagstukken nooit ‘af’, aangezien ontwikkelingen en veranderingen in de maatschappij en omgeving ervoor kunnen zorgen dat er andere problemen of obstakels ontstaan.

Onderzoeksmethoden

In dit onderzoek ben ik benieuwd hoe beleidsonderzoekers kunnen omgaan met onderzoeken of vraagstukken die zich richten op een bepaalde transitie. Welke vaardigheden heb je nodig? Wat zijn obstakels en onzekerheden? Maar ook: welke kansen worden (nog) niet goed benut en waar kan de rol van onderzoeker juist heel goed van pas komen om de transitie het juiste duwtje in de rug te geven?

Door middel van een uitgebreide literatuurstudie probeer ik helder te krijgen wat er precies geschreven is over deze rol. Zo kan een beleidsonderzoeker bijvoorbeeld van belang zijn als het gaat om beleidsmakers een spiegel voor te leggen: gaan de dingen juist, en leren we van de eventuele fouten die in het verleden gedaan zijn?

Daarnaast ben ik ook benieuwd naar de praktische kant: in hoeverre komt de theorie overeen met de praktijk? Om dat te toetsen, heb ik een werkgroep georganiseerd waarbij verschillende KWINK collega’s discussieerden en reflecteerden op de problemen, uitdagingen en kansen die zij tot nu toe tegen zijn gekomen in hun werk. Onderzoeker Fritzi beschreef mooi hoe de rol van evaluator juist kan zijn dat mensen die bezig zijn met ingewikkelde en chaotische  vraagstukken, weer dichterbij elkaar komen. Een evaluatie is als een foto; het laat een momentopname zien van het werk dat tot dan allemaal verzet is. En dat kan toch helpen om de moed niet te laten zakken!

Ik ben erg benieuwd naar de resultaten van het onderzoek, om op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan de vele complexe uitdagingen die de toekomst met zich meebrengt. Dit zal ik aan het einde van mijn stage aan KWINK collega’s presenteren!

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten