KWINK groep 

Twee nieuwe adviseurs bij KWINK groep

Dit voorjaar mogen we maar liefst twee nieuwe medewerkers verwelkomen bij KWINK groep: Fritzi Reijerman en Pablo Boorsma. Fritzi en Pablo dragen met hun specifieke expertise en ervaring bij aan de diversiteit en ontwikkeling van KWINK groep. Wij zijn blij met hun komst en stellen ze graag kort aan u voor.

Wat is je achtergrond?

Fritzi: Een paar maanden geleden ben ik afgestudeerd als meester in de rechten. In de afgelopen jaren verbreedde ik mijn interesse in het recht tot interesse in rechtvaardigheid en de rechtsstaat. Ik geef les over de democratische rechtsstaat aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en deed de BKB Academie, waar ik onder andere leerde hoe je burgers door middel van campagnes bij de politiek kunt betrekken.

Pablo: Tijdens mijn studies geschiedenis en internationale betrekkingen was ik altijd bezig met mij verder te verdiepen en verbreden in thema’s binnen in buiten mijn studies om. Van topsport, medezeggenschap tot stage en onderzoek in het buitenland. Uiteindelijk ben ik met twee masterscripties afgestudeerd op de handels- en diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Spanje in de 18e eeuw en het EU-buitenlandbeleid richting Cuba sinds 2008.

Waar wil je mee aan de slag gaan de komende tijd?

Fritzi: Ik heb altijd een grote interesse gehad in de onderwijs- en cultuursector en bovendien in de combinatie van die twee thema’s. Daarnaast hou ik me graag bezig met impactvraagstukken of vragen die betrekking hebben op burgerparticipatie. Maar ik verheug me in bredere zin op verdieping in onderwerpen die in eerste instantie groot en onoverzichtelijk lijken.

Pablo: Binnen KWINK groep is vanwege mijn achtergrond mijn grootste toegevoegde waarde te vinden binnen de thema’s cultureel erfgoed en internationale samenwerking. Op persoonlijk vlak heb ik een grote interesse in alle ontwikkelingen rondom energie en ICT. Ik ben van plan mij daarin de komende tijd verder te ontwikkelen.

Waarom KWINK groep?

Fritzi: Wat mij met name trok aan de KWINK-vacature, was de inhoudelijke verdieping op maatschappelijke thema’s. Ik wilde graag bij een bedrijf werken, maar me wel bezig houden met publieke vraagstukken en het werk van de overheid. Daarnaast wilde ik graag op projectbasis werken, zodat je in een werkweek contact zou hebben met verschillende collega’s en opdrachtgevers, zou werken op verschillende thema’s en zou werken aan meerdere eindproducten.

Pablo: Het consultancy vak trok mij tijdens mijn studie al. Het biedt de mogelijkheid bezig te zijn met steeds weer nieuwe en verschillende onderwerpen. Ik heb voor KWINK groep gekozen vanwege de maatschappelijke betrokkenheid van de projecten die worden uitgevoerd. Bovendien, wordt juniors binnen KWINK groep de gelegenheid gegeven zich snel te ontwikkelen en veel verantwoordelijkheid op zich te nemen.

Dromen voor de toekomst?

Fritzi: Dat is een moeilijke vraag; ik heb veel dromen die niet altijd met elkaar te rijmen zijn. Zo zou ik ooit graag een eigen basisschool willen starten, een speech voor de premier schrijven, vrouwen scouten en opleiden voor politieke functies en een jaar in New York wonen. Maar in de nabije toekomst wil ik vooral veel leren over thema’s die de samenleving als geheel bezighouden.

Pablo: Als de toekomst een optelsom is van het verleden.. nee, ik dat weet ik nog niet. Kan je me deze vraag over een jaar nog een keer stellen?

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website