KWINK groep 

KWINK groep versterkt het team

KWINK groep groeit! We zijn op zoek naar een ondernemende senior adviseur en in de afgelopen maanden versterkten we het team al met vier nieuwe medewerkers. Anne Marit Popma, Laura de Leeuw en Jan Jacob Vogelaar zijn gestart als junior adviseurs en Lisa Wolters is aangesteld als medior adviseur. Wij zijn verheugd over hun komst en stellen ze graag kort aan u voor.

Anne Marit Popma

Anne Marit rondde in 2016 cum laude haar master Beleidssociologie aan de Universiteit van Amsterdam af. Gedurende haar master heeft zij zich gericht op sociaal beleid rondom duurzaamheid. Haar afstudeerscriptie betrof de verbetering van het beleid van de overheid en banken omtrent lokale energiecoöperaties. Naast een adviesrapport heeft zij toen ook haar aanbevelingen geïmplementeerd bij de Triodos Bank, waar zij stage liep. Sinds maart 2017 werkt Anne Marit bij KWINK groep. ‘Ik heb veel zin om bij te dragen aan vraagstukken rondom duurzaamheid, met name op het gebied van energie, voedsel en burgerparticipatie.’

Laura de Leeuw

Laura is in juni  2017 gestart als adviseur, na afronding van de research master Public Administration and Organizational science aan de Universiteit Utrecht. Laura is afgestudeerd bij KWINK groep met een onderzoek naar regionale initiatieven op het gebied van een duurzame woningvoorraad. Tijdens haar studie liep zij onder andere stage bij de provincie Noord-Brabant en was zij werkzaam als student-assistent in verschillende onderzoeken van de vakgroep Bestuurskunde van Tilburg University. Zij heeft een brede interesse en vindt verschillende sectoren interessant. Zo werkt zij momenteel onder andere mee aan onderzoeken in de telecom- en de bibliotheeksector.

Jan Jacob Vogelaar

Het afgelopen half jaar liep Jan Jacob stage bij KWINK groep en dat beviel zo goed dat hij zijn master Economic Geography aan de Universiteit Utrecht en zijn werk als adviseur het komende jaar gaat combineren. Eerder rondde hij zijn bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap  aan de Universiteit Utrecht af.  Jan Jacob schreef zijn scriptie als afstudeer stagiair bij het Nederlands Investerings Agentschap. Zijn onderzoek richtte zich op samenwerking tussen regionale ontwikkelingsmaatschappijen en hun aansluiting op financiering van de Europese Investerings Bank. Dat is ook meteen waar zijn interesse ligt: complexe, internationale samenwerkingsvraagstukken met een focus op financiering.

Lisa Wolters

In april 2017 startte Lisa als medior adviseur bij KWINK groep. In de afgelopen jaren werkte zij vanuit haar eigen onderzoek- en adviesbureau aemuse aan vraagstukken in met name de culturele sector. Bij KWINK groep richt Lisa zich op onderwerpen als strategie- en verandermanagement, impactanalyses en beleidsontwikkeling binnen de domeinen cultuur-creatieve industrie, leefomgeving-duurzaamheid en economie-werk. ‘Ik kijk ernaar uit om, naast het onderzoekswerk, meer organisatieadviesprojecten uit te gaan voeren.’ Lisa is als ondernemer gewend om creatief en met daadkracht te werken.

Ambities

Rogier van Schelven, directeur van KWINK groep, vertelt over de nieuwe aanwinsten: ‘We hebben als KWINK groep de ambitie om de komende jaren verder te groeien en zijn verheugd met de komst van deze vier talentvolle adviseurs.’ En over de vacature voor senior adviseur voegt hij toe: ‘We zoeken iemand die samen met ons wil bouwen aan de verdere versterking van onze marktpositie op één van onze focusgebieden: onderwijs of zorg en publieke gezondheid.’

Meer weten over de vacature van senior adviseur? Klik hier.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website