KWINK groep 

Bill van Mil

bvanmil@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 2008

Meer over Bill

Janine Mulder

jmulder@kwinkgroep.nl
+31 6 1032 7935

Meer over Janine

Tevredenheid bibliotheekleden en bibliotheken over muziek

Hoe ervaren gebruikers, bibliotheekleden en bibliotheken de producten en diensten van Muziekweb? Dat is de kernvraag van het onderzoek dat KWINK groep uitvoert in opdracht van Muziekweb. Voor dat onderzoek worden interviews gehouden, muziekafdelingen van bibliotheken bezocht en enquêtes uitgevoerd onder bibliotheken en onder gebruikers van Muziekweb. 

Muziekweb

Op Muziekweb is informatie over artiesten, componisten en muziekstijlen te vinden. De catalogus omvat ruim 6 miljoen nummers. Het doel van Muziekweb is om deze muziekinformatie voor iedereen laagdrempelig aan te bieden. De website biedt de mogelijkheid om fragmenten van muziek te beluisteren en om de eigen muzieksmaak verder te ontwikkelen.

Muziekweb is geïnteresseerd in de ervaringen van haar gebruikers over de producten en diensten. Deze ervaringen kunnen helpen bij het verbeteren van bestaande dienstverlening en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.

Bibliotheken

KWINK groep heeft veel ervaring in de bibliotheeksector. Zo evalueerden we het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen en adviseerden we het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het benodigde budget voor digitale content voor bibliotheken voor de komende jaren. In 2014 voerden we tevens een tevredenheidsonderzoek uit onder bibliotheekdirecteuren.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website