KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Inzicht

Decentraliseren kun je leren

Gemeenten zijn het afgelopen jaar uitgedaagd om invulling te geven aan de geplande decentralisaties in het sociaal domein. Het proces is in volle gang. KWINK groep biedt gemeenten een simulatiespel aan om dat proces te begeleiden. Wilt u het simulatiespel in uw gemeente spelen? Haarlemmermeer en Zaanstad gingen u voor. Neem contact op met Anna […]

22 december 2014

Gemeenten zijn het afgelopen jaar uitgedaagd om invulling te geven aan de geplande decentralisaties in het sociaal domein. Het proces is in volle gang. KWINK groep biedt gemeenten een simulatiespel aan om dat proces te begeleiden.

Wilt u het simulatiespel in uw gemeente spelen? Haarlemmermeer en Zaanstad gingen u voor. Neem contact op met Anna Stutje voor meer informatie.

Transitie én transformatie

Taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en (arbeids)participatie worden per 1 januari 2015 overgeheveld van de Rijksoverheid naar de gemeenten. Naast deze transitie hebben gemeenten de ambitie om het sociaal domein te transformeren. Er is een beeld gecreëerd van een participatiesamenleving, waarin iedereen die dat kan verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leven en omgeving. Professionals zetten een stap terug van probleemhouder naar ondersteuner en facilitator.

In deze rol dienen professionals interdisciplinair en integraal te werken. Die gedachte heeft in veel gemeenten vorm gekregen in sociale wijkteams. In zulke teams werken professionals samen op het terrein van (geestelijke) gezondheid, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en verwante beleidsterreinen.

Het leren gaat na 1 januari door

Op 1 januari 2015 vindt de formele transitie plaats. De transformatie maakt onderdeel uit van een proces dat ook na 1 januari voort duurt. In dat proces ervaren politici en ambtenaren iedere dag de spanning tussen theorie en praktijk. Bovendien vindt dat proces plaats in een context waarin politiek, media, wetenschap, organisaties en de burger zich actief mengen in de strijd om publieke meningsvorming over het gevoerde beleid.

Simulatiespel ‘Sociaal is Joviaal’

Het spelen van ‘Sociaal is Joviaal’ kan gemeentelijke ambtenaren en politici houvast bieden en richting geven in dat transformatieproces. In de gemeenten Haarlemmermeer en Zaanstad is het spel al gespeeld. Door het simuleren van een ‘reëel proces’ over een concreet vraagstuk hebben politici en ambtenaren in deze gemeenten ervaring opgedaan met de complexiteit van het besturen van het gedecentraliseerde sociale domein. Bijvoorbeeld, hoe ga je om met een situatie waarin politiek, media en wijkbewoners lucht krijgen van een verkeerde inschatting van een wijkteam op het gebied van jeugdzorg? Ambtenaren kunnen oefenen met het ontwikkelen van handelingsrepertoire om met deze complexiteit om te gaan. Tevens biedt het spel inzicht in zwakke plekken in het sociaal domein en heeft daarmee een signalerende functie.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten